Persoonlijke begeleiding

bij uw persoonlijke ontwikkelingWie ben ik?

 

Ik ben Ria Winterman en vanuit mijn eigen praktijk begeleid ik sinds 2002 mensen op basis van psychodynamische coaching.

Via functies in het personeelsadvieswerk groeide ik, mede door mijn persoonlijk ontwikkelingstraject en gaandeweg opgedane ervaring, door naar de huidige vorm van coaching. Mijn eigen proces heeft geleid tot het intuïtieve vermogen mij af te stemmen op de bewuste- en onbewuste belevingswereld van mensen. Ook gerichte opleidingen (o.a. een opleiding via de Academie voor Psychodynamica) droegen bij aan deze ontwikkeling.

Het is steeds opnieuw een prachtige uitdaging om een bijdrage te leveren aan het versterken van onderling begrip en samenwerking tussen mensen in verschillende situaties. Een energieke en resultaatgerichte benadering stelt mij in staat met mensen te werken in zowel individuele als groepsgerichte trajecten.

Mijn aanpak leidt tot vergroting van zelfinzicht, (zelf)verandering en eigen verantwoordelijkheid. Inventiviteit, onafhankelijkheid, goede communicatie, onvoorwaardelijk respect voor anderen en een scherp oog voor de waarde en het potentieel van (de ideeën van) anderen, het inzetten van psychotherapeutische technieken én een praktische instelling zijn de “tools” die ik daarbij gebruik.  

Wat is Psychodynamische Coaching?

In technische bewoording betekent dynamica “energie in beweging”, wat zich uit in “kracht”.
De term “psychodynamica” werd het eerst gebruikt door Sigmund Freud.
In moderne bewoordingen is psychodynamica het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer zij niet in harmonie zijn voelen wij ons door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig.

Allerlei processen spelen zich voortdurend, zowel bewust als onbewust, in jezelf af.
Onverwerkte "vergeten" informatie werkt door in je gevoel, emoties en denken en beïnvloed je gedrag en handelen. Deze beïnvloeding is vaak onbewust en kan belemmeren in je functioneren. Het kan allerlei klachten veroorzaken op zowel psychisch als lichamelijk gebied.


Tijdens de sessies wordt contact gemaakt met (on)bewuste informatie en ervaringen.

Het is van belang je bewust te worden van de processen die zich in je afspelen en van de kennis die in je (bewuste- en onderbewuste zelf) ligt opgeslagen. Door je geest in beweging te zetten, krijg je inzicht in jouw innerlijke processen en kun je (nieuwe) keuzes maken.

De psychodynamische benadering bestaat uit het combineren van verschillende technieken, waaronder diverse communicatie-, coaching- en gesprekstechnieken, hypno- en regressietherapie, innerlijk kind therapie, familieopstellingen (systemisch werken), NLP (neuro linguïstisch programmeren), lichaamswerk en traumatherapie.

Ik begeleid dit proces, stem me af op jouw bewuste- en onbewuste belevingswereld, reik je handvatten aan en loop een tijdje met je mee. Je leert je eigen oplossingsvermogen en kracht in te zetten.
Jij weet ten slotte zelf dat het mooiste wat je kunt worden JEZELF is.

Voor wie is psychodynamische coaching?

- Je wilt coaching of werken aan persoonlijke effectiviteit

- Je wilt inzicht in jezelf en/of persoonlijke ontwikkeling

- Je hebt hinderlijk last van negatieve energieën, spanning, stress, nervositeit, angsten, fobieën, onzekerheid, slaapproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, een burn-out

- Je hebt hinderlijk last van ongewild gedrag, gevoelens en/of emoties en dit werkt belemmerend in je dagelijkse leven

- Je wilt begeleiding bij relatieproblemen, het maken van (loopbaan-)keuzes

- Je wilt begeleiding bij trauma- en/of rouwverwerking

- Je wilt begeleiding bij je hoogsensitiviteit

Kortom, de psychodynamische benadering is geschikt voor iedereen, volwassene en kind, die bereid is aan zichzelf te werken en zo zijn of haar toekomst (weer) in eigen hand te nemen.

Wat kun je verwachten?  

Door gebruik te maken van het vermogen af te stemmen op jouw bewuste- en onbewuste belevingswereld (energieveld) en door daarbij meerdere therapievormen in te zetten, krijg je een aanpak die het best bij jou, jouw hulpvraag en je persoonlijke ontwikkeling past. De keuze van technieken is vooraf niet bekend juist omdat ieder mens en dus iedere hulpvraag verschillend is.

Het begeleidingsplan wordt samen met jou vastgesteld en krijgt steeds meer vorm naarmate de behandeling vordert.

Dat wil zeggen, dat er tijdens de sessies telkens wordt afgestemd hoe het proces zo efficiënt en succesvol mogelijk kan worden begeleid.

In de begeleiding worden de genoemde technieken geïntegreerd toegepast en ze gaan in een sessie vaak ongemerkt in elkaar over.

Duur van een sessie

Een sessie duurt circa 1 ½ uur. (Een telefonische sessie circa 1 uur).

Bij een gericht probleem zijn doorgaans 3 tot 5 sessies nodig. Bij complexe problemen kan meer tijd nodig zijn. Tussen de verschillende sessies in zit minimaal een week, maar liefst langer.